Pokyny k používání vzdáleného přístupu k ICT službám školy (terminálový server)

K terminálovému serveru používáte své přihlašovací jméno a heslo stejně jako pro přihlášení do školní lokální počítačové sítě. Pro přihlášení do školy použijete klientský program, který je součástí Windows XP a jmenuje se "Připojení ke vzdálené ploše" (naleznete ho pod nabídkou Start-Programy-Příslušenství-Komunikace, případně ho spustíte přes příkazovou řádku jako příkaz "mstsc" (zkratka pro Microsoft Terminal Services Client)). Po spuštění tohoto programu se objeví následující obrazovka:

Do políčka Počítač vepíšete adresu "terminal.gymvod.cz" a dáte Připojit. Tím se vám ukáže již obvyklá přihlašovací obrazovka, do které zadáte své přihlašovací jméno a heslo. Následně se provede přihlášení na terminálový server. V tomto terminálovému režimu zcela novou prázdnou plochu, nesdílí se s tou, kterou máte ve škole (ani s cestovním profilem). K dispozici jsou ikony, které jsou předinstalovány - tyto aplikace, pokud k ním máte práva, můžete používat. Oproti ploše je mapování disků (písmen) shodné, jak jste zvyklí - tím se dostanete ke všem datům, k nimž máte oprávnění.
Pokud potřebujete zajistit výměnu dat mezi vaším počítačem a školními disky, tak si nezapomeňte ještě před přihlášením ve vlastnostech "Přípojení ke vzdálené ploše" (viz výše) upravit záložku pod tlačítkem Možnosti-záložka Místní prostředky-skupina Místní zařízení-zaškrtávátko Diskové jednotky". Viz následující obrazovka:

Případně je možné si nastavit i další možnosti, jako tisk na tiskárnu směrem domů atd. Na terminálovém serveru po přihlášení pak budete mít ve stromu průzkumníka Windows další jednotky, které budou představovat disky ve vašem domácím počítači. Prostým kopírováním v průzkumníkovi zajistíte přenos mezi školou a domovem. Na následujícím obrázku jsou to "složky" pojmenované jako "C v 2E3" atd., kde 2E3 v tomto příkladu představuje název počítače, ze kterého se vzdáleně připojujete.

V průběhu práce máte možnost se přepínat mezi obrazovkou vašeho počítače a obrazovkou vzdálenou, terminálovou. Pokud budete přepnutí v obrazovce terminálové, budete mít v záhlaví okna žlutou pásku, kde je uvedena adresa terminálového serveru a tlačítka pro minimalizaci plochy a také křížek pro ukončení.

Velmi důležitý je na závěr způsob ukončení vaší práce na terminálovém serveru. Můžete použít již zmiňovaný křížek, tím se ale provede pouze přerušení vašeho spojení, vaše sezení na terminálovém serveru pokračuje dál (a můžete se k němu vrátit znovupřihlášením). Pro opravdové ukončení práce je třeba provést odhlášení tak, jak jste na to zvyklí ve škole nebo v jiných počítačových sítích. Pozor - je velmi důležité zvolit Odhlášení, nikoli Vypnutí - tím byste vypnuli terminálový server a znemožnili byste příští přihlášení, jak sobě tak i ostatním (možnost vypnout server takto uživatelsky bude v budoucnu zcela deaktivována.)

Práva pro přístup k terminálovému serveru má pouze omezená množina užívatelů, disponujeme pouze omezeným počtem přístupových licencí. Do budoucna se však toto množství bude navyšovat, popř. bude podle finančních možností zakoupena neomezená licence.

V případě problémů zodpovím otázky osobně, popř. na mé mailové adrese.

Ing. Ondřej Kasan
27.4.2006