Gymnázium Voděradská - Portál informačních služeb

Služba Odkaz
E-mail + Groupware www klient (IceWarp) https://gateway.gymvod.cz
E-mail POP3, IMAP (včetně SSL) gateway.gymvod.cz
Bakaláři WWW https://gateway.gymvod.cz:444
Objednávkový systém jídelny
(e-jídelníček)
http://jidelna.gymvod.cz

Informace a zprávy od administrátorů IT

25. 3. 2021 16:30 Plánovaný výpadek připojení internetu do školy, údržba a aktualizace internetového firewallu, plán cca 15 minut. Ondřej Kasan

29. 1. 2021 cca od 16h Výpadek internetových stránek školy a některých návazných domén třetího řádu, problém na straně provozovatele. Provoz obnoven, budou ještě dolaďovány některé věci kolem SSL na doménách třetího řádu a přesměrování. Ondřej Kasan

2. 1. 2021 23:30 Obnoven provoz poštovního serveru, i s webovými Bakaláři. Stav obnovovaných dat je k poslední spolehlivé záloze 31.12.2020 20:00. Ondřej Kasan

2. 1. 2021 V současné době mimo provoz pošta a některé další věci, na obnově se pracuje, předpoklad ještě během soboty. Ondřej Kasan

5. 8. 2020 Cca mezi 9 a 13h bude ve škole probíhat výměna technologie pro připojení k internetu, z důvodu navyšování rychlosti. Běhhem této doby bude docházet k výpadkům připojení, nebude v tu chvíli dostupný jak internet ve škole, tak i služby poskytované směrem ven - pošta, vzdálené připojení, weboví Bakaláři. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

28. 5. 2020 Pokud se vám objevil ve škole problém s přihlášením do pošty v Chrome (zpět se vrací na přihlašovací obrazovku), tak problém řeší klávesová zkratka Ctrl+F5, případně pak i vymazání historie prohlížení a cookies. Ondřej Kasan

24. 4. 2020 od 10:00 Během víkendu v nočních hodinách (po 23:00) budou na poštovním serveru Icewarp postupně integrovány týmové služby. Může docházet ke krátkodobým výpadkům emailové služby. Ondřej Kasan

21. 4. 2020 od 10:00 Objem historie migrované pošty je poměrně značný, do rána se nestačilo vše zkopírovat. Pokud vám historie pošty ve schránce chybí, vyčkejte prosím, na pozadí se i nadále kopíruje, podle abecedního řazení příjmení. Pokud potřebujete přednostně, napište mail mi na admin@gymvod.cz. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

20. 4. 2020 od 23:00 bude do nočních hodin probíhat migrace poštovního systému IceWarp na nový virtuální server. V těchto hodinách nebude dostupná pošta, ani weboví Bakaláři. Součástí migrace bude i povýšení IceWarp na edici Suite s týmovou komunikací. Po akci budou služby přístupné stejně jako dosud, stejné adresy. Ondřej Kasan

2. 5. 2019 12:00 Starý terminálový server deaktivován, v provozu je již jen nový. Ondřej Kasan

23. 8. 2018 14:10 Server GATEWAY - pošta Icewarp a weboví Bakaláři - je v tuto chvíli po migraci již znovu plně funkční. Ondřej Kasan

23. 8. 2018 11:15 Probíhá migrace serveru GATEWAY na nový fyzický server, v tuto chvíli není dostupná pošta Icewarp a weboví Bakaláři, předpokládané obnovení funkčnosti během dne. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

26. 7. 2018 Zahájena postupná migrace dat, aplikací a služeb ze serverů GV2008+GV2000 na nové servery GVDC1+GVFS3. Omluvte prosím dočasné výpadky. Pokud budou problémy přetrvávat a budete potřebovat co nejdřívější dostupnost, kontaktujte mě. Ondřej Kasan

26. 7. 2018 Byl proveden upgrade poštovního serveru IceWarp z verze 11 na 12, změna se dotýká i uživatelské rozhraní webového klienta. V pravé horní části je posuvník, kterým je možné případně zvětšit písmo na dosud obvyklou velikost. Ondřej Kasan

11. 5. 2018 od 18:00 V souvislosti s migrací webhostingu a přípravou na zabezpečené připojení SSL (stránky školy, vzdělávací portál, rozvrh, suplování) může dojít v následujících hodinách a o víkendu k výpadkům. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

25. 4. 2018 14:10 Poštovní server přesměrován pouze na zabezpečený protokol https (se SSL). Pokud vám hlásí nezabezpečené připojení, prosím zkontrolujte, zda poštu používáte na adrese https://gateway.gymvod.cz (i ve škole). Ondřej Kasan

30. 3. 2018 22:30 Obnovena plná rychlost internetu, závada byla v konfiguraci na páteřní síti Vodafone (po ověření funkčnosti všech prvků i na místě ve škole technikem). Ondřej Kasan

29. 3. 2018 22:00 Zpomalené internetové připojení a výpadky, řeším s technickou podporou Vodafone. Ondřej Kasan

28. 2. 2018 19:00 Z důvodu nutné reinstalace SQL serveru pro Bakaláře nejsou dočasně dostupní Bakaláři jak v lokální, tak i webové podobě. Zprovoznění předpokládáno v pozdních nočních hodinách. Za případné komplikace se omlouváme. Ondřej Kasan

17. 10. 2017 Odesílání emailů na gmail.com je aktuálně funkční, zvoleno kombinované řešení pro sekundární odesílání mailů přes nadřazený server Vodafonu. Ondřej Kasan

15. 10. 2017 V současně době již několik dnů přetrvává problém s posíláním emailů ze školní pošty na účty gmail.com, popř. do domén hostovaných na google. Problém intenzivně řešíme, pokud potřebujete na zmiňované adresy něco bezodkladně odeslat, učiňte tak prosím z jiné domény než gymvod.cz. Děkuji za strpení. Ondřej Kasan

6. 8. 2017 Z důvodu havárie na dosavadním terminálovém serveru (Windows Server 2003) bylo vzdálené připojení již přesměrováno na nový připravovaný server (Windows Server 2008). Pokud máte problém s přihlášením, zadávejte svůj login s předponou gymvod\, tj. např. gymvod\novakova. Pokud jste měli uložené věci na dosavadním serveru lokálně (např. na ploše, kontaktujte mě mailem s popisem, data Vám přesunu na nový server). Ondřej Kasan

12. 8. 2015 Ve čtvrtek 13.8.2015 od ranních hodin do pátku 14.8.2015 dopoledních hodin bude mimo provoz internetové připojení do školy. Důvodem je výměna technologií pro připojení k internetu a konfigurace nových zařízení. Po dokončení bude navýšena rychlost internetu z 10/10 Mbit/s na 30/30 Mbit/s. Po dobu výpadku nebude dostupná e-mailová pošta, všechny zásilky by měly být doručeny dodatečně, popř. odesílatel informován. Děkujeme za pochopení. Ondřej Kasan

26. 3. 2015 Ve zkušebním režimu zprovozněn nový terminálový server (vzdálený přístup) na technologii Windows Server 2008 R2. Přístupová adresa je shodná, pouze je třeba přidat dvojtečku a číslo portu 3390, tj. terminal.gymvod.cz:3390. Děkuji za případné přípomínky, co je potřeba na serveru zprovoznit a doinstalovat. Tento terminálový server je přístupný zvenčí školy, pouze učitelům, v příštích měsících bude nastaven jako hlavní a starý vypnut. Ondřej Kasan

20. 7. 2013 Byla dokončena hlavní část migrace IT serverového prostředí ve škole. Nyní můžete zkusit používat služby dle potřeby (zejména e-mail), nicméně v příštích týdnech budeme ještě začišťovat řadu věcí, nastavení a služeb v rámci lokální sítě. Plný obnovený rozsah funkčnosti (včetně např. síťových tiskáren), očekáváme až se začátkem školního roku. Děkujeme za pochopení. Ondřej Kasan

3. 7. 2013 Ve dnech 11. 7. až 19. 7. 2013 proběhne modernizace a migrace IT serverového prostředí ve škole. Po tuto dobu nemusí být dostupné některé vzdálené služby, včetně ověřování účtů. V této době dojde i k průběžnému odstavení e-mailového systému, nemusí být doručovány e-maily (mohou se vracet) a nebude dostupný ani webmail. Děkujeme za pochopení. Ondřej Kasan

5. 11. 2011 Opět plně zprovozněn webový přístup na disk H. Ondřej Kasan

5. 9. 2011 Po pádu části IIS serveru dočasně mimo provoz WebDAV přístup (disk H). V příštích dnech pro přístup využíjte prosím jiné alternativní způsoby. Ondřej Kasan

4. 9. 2010 10:00 Zprovozněna aplikace Bakaláři WWW. Použivejte prosím nový výše uvedený odkaz. Ondřej Kasan

15. 7. 2010 16:00 Nastavena autentifikace pro další skupinu uživatelů - stávající studenti pokračující ve studiu i v příštím roce. Vedle toho nastaven výchozí jazyk pošty na češtinu a rovněž doplněna i kontrola pravopisu v češtině (přepněte si v Nastavení). Ondřej Kasan

3. 7. 2010 13:30 Migrace poštovního systému na IceWarp dokončena, včetně převedení historie příchozí a odchozí pošty a kontaktů. Nyní se k e-mailům přihlašujte na nové adrese uvedené výše (tato adresa se může během prázdnin ještě změnit). Bez problémů by měla být autentifikace učitelů a vedení. U studentů bude plošně donastaveno během několika dní. V případě problémů se na mě obracejte - admin@gymvod.cz. Ondřej Kasan

2. 7. 2010 23:30 Zahájena migrace poštovního serveru 602 na produkt Icewarp. Proces bude probíhat v době volných dnů, max. do 6. 7. 2010. Během tohoto období nebude dostupná příchozí ani odchozí pošta. Po dokončení budou zveřejněny informace, jak se k novému poštovnímu systému přihlásit. Ondřej Kasan

2. 7. 2010 V současné době probíhají přípravné práce pro migraci poštovního serveru 602 na Icewarp. Důsledkem může být zpomalení běhu webového klienta pošty. Děkuji za pochopení. Vlastní migrace je plánována na volné dny 3. až 6. 7. 2010. Informace o zahájení a ukončení (nedostupnosti pošty) bude uvedena zde. Ondřej Kasan

21. 6. 2010 V posledním období výrazně klesla účinnost antispamového řešení, které je součástí serveru 602 Groupware 6. Tento produkt však již končí, stejně tak i jeho podpora od výrobce. Prosím o trpělivost o probírání se spamovými zásilkami do doby, než přejdeme na nový poštovní systém IceWarp. Ten již máme zakoupen, migrace na něj bude provedena cca v první polovině července 2010, tj. během tří týdnů (informace o průběhu budou publikovány zde, včetně upozornění na změny). Děkuji za trpělivost a pochopení. Ondřej Kasan

21. 10. 2009 16:30 Dnešním dnem došlo ke zvýšení zabezpečení bezdrátové části sítě, resp. k omezení protokolů představující přímá bezpečnostní rizika. Nyní jsou dostupné pouze porty 80 (http), 443 (https), 3389 (rdp) a DNS+DHCP (67,68,53). Ondřej Kasan

1. 10. 2009 15:00 až 19:30 Migrace serveru GV2000 na nový hardware, po tuto dobu nebude dostupný disk V a Bakaláří. Ondřej Kasan

18. 8. 2009 10:45 Přihlašování do Groupware by mělo být již funkční v plném rozsahu. Ondřej Kasan

17. 8. 2009 13:00 Problém s Groupware od ranních hodin řeším s hotline 602, zatím úspěšné řešení nenalezeno. Nicméně se lze přihlásit k poště alternativním způsobem, tj. přes adresu http://gateway.gymvod.cz:85/groupware. Ondřej Kasan

16. 8. 2009 11:00 Přesně měsíc po instalaci nového internetového serveru oproti nastavení a zobrazovaným informacím v Groupware vypršely licenční parametry. V tuto chvíli se nelze přihlásit k poště. Je nutná nová aktivace ve spolupráci se Software602, vyřešení předpokládám podle reakce hotline během pondělí 17. 8. 2009. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

16. 7. 2009 16:00 Zprovozněn nový internetový server, služba Groupware (pošta) již běží v plném rozsahu, stejně tak i internet ve škole. Dočasně mimo provoz zůstávají aplikace Webrodice a Webznamky. Ondřej Kasan

16. 7. 2009 Ve čtvrtek 16.7.2009 během dne dojde k výměně internetového serveru GATEWAY za nový. Po dobu migrace nebude dostupná e-mailová pošta (pro příjem i odesílání) a z valné části i připojení k internetu ze školy. Terminálový server omezen nebude. Dobu výluky se budu snažit minimalizovat, přesto s tím počítejte. Další případné informace budou zde, včetně oznámení o ukončení. Děkuji za pochopení. Ondřej Kasan

27. 2. 2009 10:45 Aktualizace Groupware 6 na další zveřejněný build. Ondřej Kasan

29. 1. 2009 Z důvodů analýzy výpadků internetu dočasně odpojena rádiová jednotka wifi access pointu 'gymvod-wifi'. Pro testy částečně zrušení omezení portů na vnitřní drátové síti. Ondřej Kasan

22. 1. 2009 Z důvodů přetrvávajících výpadků internetu v rámci lokální sitě byla definována sada omezení na firewallu, zabraňující paralyzování jeho provozu. Plošně pro školní síť jsou z internetu dostupné protokoly (a jejich standardní porty) http, https, ftp, telnet, pop3, icq, rdp, vnc, icmp. Ostatní nejsou povoleny, pouze individuálně po domluvě. Skype bude povolen až po detailní analýze činnosti. Ondřej Kasan

15. 1. 2009 Dlouhodobé problémy s přihlašováním do sítě a autorizací vůči disku H vedly ke konsolidaci serveru GV2000, jemuž byla odebrána role doménového řadiče. Spolu s dalšími úpravami patrně problém již vyřešen. Ondřej Kasan

11. 12. 2008 od 15:30 cca hodina Plánovaný výpadek připojení k internetu, i služeb zajištovaných z Gateway - bude probíhat měření internetu techniky z Broadnetu. Ondřej Kasan

3. 11. 2008 15:30 Služba Groupware zprovozněna v plném rozsahu. Problém byl v nastavení souborových práv pro licenční soubor (nekorektní nastavení GW). Na řešení jsem v rámci konzultací s výrobcem příšel nakonec sám. Ondřej Kasan

3. 11. 2008 13:35 Služba Groupware nyní dostupná přes alternativní vstupní bránu http://gateway.gymvod.cz:85/groupware. Ondřej Kasan

2. 11. 2008 Problém s přihlášením do Groupware - hláška "Stávající licenční podmínky neumožňují přihlášení pod jiným účtem než administrátorským.". Tato hláška nekoresponduje se skutečným stavem licencování, chyba reportována výrobci, odezva a řešení očekáváno nejpozději během 3.11.2008. Ondřej Kasan

27. 10. 2008 10:00 - 12:00 Výpadek internetové konektivity z důvodů plánované výměny technologií společností Broadnet v budově školy. Lukáš Junghans, Ondřej Kasan

13. 10. 2008 Aplikace webznamky a webrodice znovuzprovozněny v režimu zabezpečení SSL. Lukáš Junghans, Ondřej Kasan

8. 10. 2008 22:55-23:15 Groupware - krátká odstávka, instalován opravný soubor od výrobce. Ondřej Kasan

5. 10. 2008 11:30 Aktuální stav Groupware: Server je funkční, funguje příjem i odesílání zásilek. Problém se může objevit pouze při procesu vlastního přihlášení, kdy vypadává autorizace jména a hesla u uživatelů asociovaných na Active Directory, projevuje se hláškou "Server není funkční | 128". Pokud se vám zobrazí, zkuste prostřelit přihlášením na neasociovaného uživatele (např. k tomuto účelu zřízenému účelu "servis", heslo "123"). Po přihlášení se ihned odhlašte a znovu přihlašte na své původní jméno a heslo, měli byste se už plně dostat dovnitř. Pokud si zaškrtnete i "Pamatovat přihlášení", vaše relace se udrží i nadále (problém je pouze s vlastním procesem přihlášení). Problém i nadále řeším, v průběhu dalších dnů, konzultuji s výrobcem, po dokončení zde dám informace. Ondřej Kasan

4. 10. 2008 Přetrvávající problémy s Groupware poštou, realizuji další opravné akce. Od 16:30 dočasně pozastaven příjem a odesílání zásilek. Ondřej Kasan

3. 10. 2008 do 12:10 Výpadek v přihlašování asociovaných uživatelů Groupware ("Server není funkční | 128"). Opraveno přeinstalací části GW. Příjem a odesílání zásilek v inkriminované době až na chvilky nepřerušen. Ondřej Kasan

2. 10. 2008 Výpadek Groupware serveru (e-mail) v období 15:20 až 20:30, nutná nová reinstalace, aplikace webznamky a webrodice nyní pouze bez protokolu SSL. Ondřej Kasan

30. 9. 2008 Aplikace webznamky a webrodice zprovozněny. Lukáš Junghans, Ondřej Kasan

25. 9. 2008 20:00 Poštovní server Groupware je již zprovozněn (po vynucené reinstalaci internetového serveru a obnovy ze záloh). Problém trval od 23.9.2008 20:11 do 25.9.2008 19:35. Zásilky doručované do školy byly vraceny odesílatelům s vyrozuměním, u většinu z nich dojde ke znovudoručení v daných intervalech. U zásilek odesílaných z domény @gymvo